ปัญหา

       การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้องค์กรธุรกิจมองเห็นความต้องการเชิงลึก รู้และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มโอกาสเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่องค์กรสาธารณะ จึงควรให้ความสำคัญต่อ Big Data และการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรhttp://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000101018

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น