วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประวัติ

ชื่อ          :  นางสาวเบญจวรรณ  ใสหวาน
ที่อยู่       :  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาชีพ     :  ธุรกิจส่วนตัว
E-mail   :  ben11saiw@gmail.com
คติ         :  ปัญหาก็เหมือนเม็ดทราย  ถึงจะมากมายแต่ทรายก็เล็กนิดเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น